PRIVCACYBELEID VAN HappyNME

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HappyNME verwerkt van haar klanten.

Indien je een aankoop bij HappyNME, of om een andere reden persoonsgegevens aan HappyNME verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Ridder Forceertechniek BV, Jan Tademaweg 55-59, 023 5320 916, 528.757.17
De functionaris van HappyNME is bereikbaar via info@happynme.com

2. Welke gegevens verwerkt HappyNME en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw aankoop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer
d) aankoopdata

2.2 HappyNME verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende       doeleinden:

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de aankopen of eventuele retouren,
    b)  je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van onze producten, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HappyNME
    c)   je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk zeven jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met HappyNME en je te informeren over de ontwikkelingen van HappyNME

E-mail berichtgeving (opt-out):

HappyNME gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over interessante en producten over het merk HappyNME te sturen.

 

  1. Bewaartermijnen

HappyNME verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van zeven jaar. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HappyNME passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HappyNME gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van HappyNME kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HappyNME zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop HappyNME je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@happynme.com

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.